top of page

אייקידו ללא גבולות- יצירת שינוי חיובי בעולם דרך אייקידו

הצהרת כוונות

ארגון "אייקידו ללא גבולות" מאמין שלבני אדם ישנה זכות מובנית להתחבר עם בני אדם אחרים, ללא תלות באמונות דתיות, פוליטיות ותרבותיות. הארגון שואף ליצור קשרים חיוביים בין בני אדם וקהילות השרויות בסכסוכים ארוכים דרך שימוש באייקידו, אומנות לחימה יפנית לא-אלימה. משימת הארגון היא לסייע בהקמת בתי ספר לאייקידו באזורי סכסוך אשר ישמשו כמרכזי שלום וכחלופות לתרבות של אלימות, שנאה וחוסר אמון. באמצעות מפגשי אימון פיזי ובלתי-אמצעי משותפים לישראלים ולפלשתינאים הארגון יוצר קשרים חברתיים ותרבותיים חיוביים לדורות הבאים. טיפוח סובלנות, בטחון עצמי וחיבור למרכז מאפשרים לבני נוער ליצור שינוי משמעותי בקהילותיהם ולהפוך למנהיגים טובים יותר בעתיד. 

מטרות הארגון

  • טיפוח קשרים בין-תרבותיים ומערכות יחסים חיוביות בין ישראלים לפלשתינאים. 

  • טיפוח תקווה ואופטימיות לטובת הדורות הבאים. 

  • אימון צעירים ומבוגרים בפתרון סכסוכים ומנהיגות. 

  • ייסוד פרוייקט אייקידו לנשים ועידוד "שגרירות של שלום"

  • אימון ישראלים ופלשתינאים להנהגת בני נוער דרך אימון אייקידו. 

פעילויות הארגון

  • הארגון מפעיל בית ספר מרכזי לאייקידו בתל אביב בו מתקיימים שיעורי אייקידו יומיים למבוגרים (מתחילים ומתקדמים) וילדים. בבית הספר מתאמנים תלמידים ישראלים לצד תלמידים ומורים פלשתינאים. 

  • הכשרות מורים לאייקידו בדגש על פיתוח מנהיגות, פתרון סכסוכים ויצירת שינוי חיובי בקהילה באמצעות אייקיידו. 

  • קיום סמינרים משותפים לישראלים ופלשתינאים. 

  • אירוח מורים בינלאומיים לאייקידו וארגון סמינרים מיוחדים בגדה המערבית. 

  • הקמת בתי ספר לאייקידו לילדים בביר נבאללה ובג'יב בשיתוף פעולה ישראלי-פלשתינאי. 

למה אייקידו? 

אייקידו היא אומנות הלחימה היחידה שהינה 100% תומכת חיים. אומנות זו מבוססת על עקרונות של הרמוניה, כבוד הדדי וחוסר אלימות. תרגול אייקידו מאפשר יצירת מערכות יחסים וחברויות עמוקות דרך חיבור גופני. התרגול מאפשר גם טיפוח של חמלה ודרכים לפתרון קונפליקטים בדרכים חיוביות ואלטרנטיביות לאלימות ושימוש בכוח.

מניסיוננו, אייקידו מאפשר יצירת שינוי חיובי משמעותי בחברות וסביבות של חוסר סובלנות ואלימות. על-ידי יצירת דרכים אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים, ארגוננו שואף לשבור את מעגל האלימות ולצמצם את פערי אי-ההבנה וחוסר הסובלנות בין ישראלים לפלשתינאים. 

על הארגון

"אייקידו ללא גבולות" היא עמותה רשומה (ע"ר 580483816) ללא מטרות רווח. לעמותה ישנם חברים, וועד מנהל, ועדת ביקורת, רו"ח מלווה והיא מקבלת אישורי ניהול תקין באופן רציף.

bottom of page